Robíme veci,
na ktorých záleží.
bodka.

O nás

Deloitte je značka reprezentujúca celosvetovú organizáciu firiem Deloitte Touche Tohmatsu, ktoré sa zameriavajú na audit, daneprávne služby, transakčné poradenstvo, konzultačné službyriadenie rizík.

Po 25 rokoch pôsobenia na Slovensku patríme veľkosťou aj reputáciou na trhu k najvýznamnejším firmám v odbore a vo svete, s najväčším portfóliom profesionálnych služieb. Medzi našich klientov patria veľké nadnárodné spoločnosti, verejné inštitúcie a významní lokálni klienti.

Na dosiahnutie cieľa byť dominantnou firmou v oblasti odborných služieb získavame, vychovávame a motivujeme najlepších ľudí na trhu. Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na profesijný rast a rozvoj svojich zamestnancov.

Na Slovensku zamestnávame viac ako 280 slovenských a zahraničných odborníkov, ktorí pôsobia v Bratislave, ŽilineKošiciach.


Spoločenská zodpovednosť v podnikaní

Zodpovednosť voči verejnosti vníma spoločnosť Deloitte ako neoddeliteľnú súčasť podnikania. Od začiatku svojho pôsobenia na Slovensku poskytuje finančnú, materiálnu a odbornú pomoc viacerým neziskovým organizáciám. Zamestnanci Deloitte sa pravidelne zapájajú aj do dobrovoľníckych projektov. Napríklad, globálny program Impact Day umožňuje zamestnancom zapájať sa aktívne do dobrovoľníckych prác a pomáhať tak spoločnosti. Aj darovanie krvi sa stalo v spoločnosti Deloitte tradíciou. Zamestnanci okrem toho finančne prispievajú na rôzne zbierky a podporujú filantropické projekty. Deloitte taktiež spolupracuje s najväčšími univerzitami na Slovensku, kde jej zamestnanci odovzdávajú svoje odborné znalosti a skúsenosti mladším generáciám počas prednášok na rôzne témy.

Zamestnanci sú najväčším bohatstvom spoločnosti Deloitte, preto pre nich firma zabezpečuje pravidelné školenia a vzdelávanie s dôrazom na ich kariérny rast. Dbá o ich zdravie a bezpečnosť pri práci, zabezpečuje im pravidelné lekárske prehliadky, dni zdravia a aktivity na podporu zdravia a imunity. Okrem toho im poskytuje bohatý program zamestnaneckých benefitov. Navyše spokojnosť zamestnancov pravidelne meria a vyhodnocuje prostredníctvom prieskumu People Survey.

Ocenenia a certifikáty, ktoré firma získala

  • Certifikát environmentálneho systému riadenia ISO 14001
  • Firma priateľská k ľuďom s postihnutím - ocenenie Očko do siete (2014)
  • Zdravá firma roka 2015 a 2016
  • 8. miesto v rebríčku Najzamestnávateľ v kategórii financie, bankovníctvo, poisťovníctvo a audítorstvo v roku 2015
  • 6. miesto v hodnotení RecruitRank
  • Finalista súťaže Office roka 2016 a 2017