Place of work
Bratislava
Contract type
full-time
Ponúkaná mzda (brutto)
From 1 300 EUR/month

IT Development Program for Graduates in 2021 or 2020

Orientačná celková mzda (brutto)
From 1 300 EUR/month

Dell Technologies has been active in Slovakia since January 2003. We started as a center for sales and customer support and over the 17 years we have transformed into a global business center that is the financial hub of Dell Technologies.
We provide a wide range of services IT, finance, marketing, sales, technical support and support business operations - globally. Come see why talented, forward-thinking people come here to take flight.
IT Development Program pre absolventov v roku 2021 alebo v 2020

Dell začal pôsobiť na Slovensku v januári 2003 a už 17 rokov sa neustále rozrastáme. Poskytujeme širokú paletu globálnych služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a podpory podnikových operácií v globálnom meradle.

Dell Bratislava podporuje rozličné kľúčové IT funkcie po celom svete. Pôsobíme ako centrum strojového učenia, centrum dátovej analytiky/ business intelligence pre marketing, predaj a služby alebo financie.

Naše tímy podporujú viacero funkcií v oblasti sietí  alebo projektového manažmentu. Absolventi u nás môžu nadobudnúť skúsenosti na oddeleniach dátovej analytiky, big data alebo business intelligence.

Zároveň budeš súčasťou nášho nového IT Development Programu, ktorého podstatou je, že máš svoju pracovnú pozíciu a okrem toho máš pravidelne naplánované tréningy a vzdelávacie kurzy, ktoré zabezpečia rozvoj kľúčových zručností, ktore sú potrebné v IT svete.

Budeš zodpovedný za niektorú z oblastí:

 • Wireless & Internet of Things (IoT) Network

 • Business intelligence podpora pre rôzne funkcie s použitím Power BI, Tableau

 • Projektový manažment a business analytika

Čo sa môžeš naučiť:

 • Získaš skúsenosti od expertov z oblasti automatizácie, programovania, business intelligence a data modellingu

 • Naučíš sa pracovať v dynamickom prostredí vedenom agilným spôsobom

 • Zlepšíš si technické znalosti a prezentačné schopnosti

 • Môžeš sa zúčastniť rôznych typov dobrovoľníctva, či team buildingov

Spĺňaš nasledovné? Tak si ten koho hľadáme!

 • Končíš školu tento rok 2021 alebo si ukončil štúdium minulý rok 2020

 • Anglický jazyk na komunikačnej úrovni

 • Úspešní sú u nás absolventi IT odborov, štatistiky alebo aplikovaných vied

 • Dobrá znalosť SQL a Python

 • Business intelligence pracuje s PowerBI, Tableau a databázami

Ako bude vyzerať výberový proces?

 • 1. krok: telefonický rozhovor s HR konzultantom

 • 2. krok: online video pohovor s manažérmi

 • 3. krok: spätná väzba a/alebo pracovná ponuka

Výberový proces začína v apríli 2021

Ponúkaný plat začína od: 1 300 EUR mesačne v hrubom

Benefity

Keď sa pripojíš k tímu spoločnosti Dell, staneš sa súčasťou víťaznej spoločnosti, ktorá ťa odmeňuje nasledujúcim spôsobom:

 • Súkromná zdravotná starostlivosť

 • Stravné lístky plne hradené nami

 • Sick Days & Voľno navyše

 • Preplácanie jazykových kurzov ​& development programy 

Sme hrdí na to, ako sme v spoločnosti Dell prijali rozmanitosť a vytvorili inkluzívne pracovné prostredie. Prečítaj si viac Equal Employment Opportunity Policy.

#Profesia

IT Development Program for Graduates in 2021 or 2020

Dell has been active in Slovakia since January 2003. We started as a centre of sales and customer support and transfer into a business centre supporting the whole EMEA region and the main financial hub of Dell, globally. We offer a broad palette of positions in IT, finance, sales, marketing, data science, technical support and business process support.

Dell Bratislava supports various key IT functions globally. We act as machine learning hub, data analytics/ business intelligence hub for marketing, operations, finance. Our team members support more functions in global networking, Telco or PM teams.

IT Development Program is a global program designed to develop and improve essential skills in the IT world. This is the first year of the program happening in Slovakia and you can be part of it. We have prepared various trainings and case studies for you to help you progress and grow.

You will also be responsible for one of the following:

 • Wireless & Internet of Things (IoT) Network

 • Business intelligence support for various teams using Power BI, Tableau

 • Project management and business system analysis

 • Software Asset Management

What you can learn:

 • Learn from experts in the field of automation, programming, business intelligence & data modelling

 • Work in a dynamic and agile environment

 • Improve your technical and presentation skills

 • Chance to attend various volunteering activities or team buildings

You are our candidate if:

 • You will be graduating in 2021 or you graduated in 2020

 • English is a must for all our roles

 • Graduates from IT, statistics or applied sciences are successful in their roles

 • Good knowledge of SQL and Python is an advantage

 • Business intelligence works with PowerBI, Tableau

What’s next?

 • 1st step: phone screening with HR Consultant

 • 2nd step: online interviews with leaders

 • 3rd step: feedback and/or offer communication

Selection process starting from: April 2021

Salary starting from: 1 300 EUR monthly gross

Benefits

When you join the Dell team you become part of a winning company that rewards you with following:

 • Meal vouchers – fully covered by Dell

 • Sick days & extra days off

 • Language courses reimbursement & various trainings

 • Private health care & paid sick leave

We are proud of the way we have embraced diversity at Dell and created an inclusive working environment. Read our Equal Employment Opportunity Policy.

#Profesia

Benefity

ID: 4065981  Dátum zverejnenia: 12.5.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 300 EUR/month