Place of work
Bratislava
Contract type
full-time
Ponúkaná mzda (brutto)
5,5 EUR/hour

Supply Chain Internship Opportunities

Orientačná celková mzda (brutto)
5,5 EUR/hour

Dell Technologies has been active in Slovakia since January 2003. We started as a center for sales and customer support and over the 17 years we have transformed into a global business center that is the financial hub of Dell Technologies.
We provide a wide range of services IT, finance, marketing, sales, technical support and support business operations - globally. Come see why talented, forward-thinking people come here to take flight.
Logistická stáž pre študentov

Bratislava, Slovensko

Dell začal pôsobiť na Slovensku v januári 2003 a už 17 rokov sa neustále rozrastáme. Poskytujeme širokú paletu globálnych služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a podpory podnikových operácií v globálnom meradle.

Sme tretím najzamestnávateľom za rok 2018 a 2019. Podľa nedávnej ankety spoločnosti Profesia, sme tretím najzamestnávateľom v kategórii Centier zdieľaných služieb na Slovensku. Pridajte sa k nášmu tímu a presvedčte sa sami.

Máme viac ako 90 stážistov, ktorí pracujú na rôznych oddeleniach (marketing, financie, ľudské zdroje, predaj, informačné technológie, data science atď.) a hľadáme ďaľších nadšencov, ktorí naštartujú svoju kariéru v spoločnosti Dell.

Budeš zodpovedný za:

 • Tvorba a údržba nákladovej obchodnej analýzy (CBA) pre potreby logistickej divízie services
 • Kontrola veľkých objemov dát a vývoj algoritmov na stanovenie bodov zlomu
 • Analyzujte údaje o predaji s cieľom vypracovať modely prognózy zohľadňujúce pružnosť dopytu a makroekonomické trendy

Čo sa môžeš naučiť:

 • Aplikovanie ekonomických modelov v praxi
 • Práca s big data
 • Vytváranie dashboardov v Power Bi
 • Práca s SQL serverom a databázami

Spĺňaš nasledovné? Tak si ten koho hľadáme!

 • Študent jednej zo slovenských vysokých škôl
 • Anglický jazyk je nevyhnutnosťou pre všetky naše pozície
 • Pokročilý v programe Excel
 • Pokročilá znalosť SQL je výhodou / ochota sa naučiť SQL

Ako bude vyzerať výberový proces?

 • 1. krok: telefonický rozhovor s HR konzultantom.
 • 2. krok: online video pohovor s manažérmi
 • 3. krok: spätná väzba/pracovná ponuka

Výberový proces začína od:november 2020 s možnosťou nástupu od februára 2021

Hodinová mzda: od5,50 EUR v hrubom

Benefity

Keď sa pripojíš k tímu spoločnosti Dell ako stážista, staneš sa súčasťou víťaznej spoločnosti, ktorá ťa odmeňuje nasledujúcim spôsobom:

• Staneš sa súčasťou komunity tvorenej z viac ako 90 stážistov v spoločnosti Dell Bratislava

• Prístup do vzdelávacieho štúdia - viac ako 1 000 online školení

• Športové aktivity - in-house fitness centrum

• In-house kaviareň

• Počítač Dell

• Možnosť pokračovať po ukončení štúdia na trvalý pracovný pomer alebo v rozvojových programoch určených pre absolventov

• Zamestnanecké záľubové skupiny - spolupráca, komunita a osobný rozvoj (ERG)

Sme hrdí na to, ako sme v spoločnosti Dell prijali rozmanitosť a vytvorili inkluzívne pracovné prostredie. Prečítaj si viacEqual Employment Opportunity Policy.

#Profesia

Supply Chain Internship Opportunities

Bratislava, Slovakia

Dell has been active in Slovakia since January 2003. We started as a centre of sales and customer support and transfer into a business centre supporting the whole EMEA region and the main financial hub of Dell, globally. We offer a broad palette of positions in IT, finance, sales, marketing, data science, technical support and business process support.

We are very honored and humbled to receive 3rd place in an annual 'best employer' survey conducted by Profesia amongst Shared Service Centers in Slovakia for the year 2018 and 2019. Join our team and be part of life at Dell.

We have more than 90 interns working in various departments (marketing, finance, human resources, sales, information technology, data science, etc.) and we are looking for more enthusiasts to start their career at Dell.

You will also be responsible for the following:

 • Developing and maintaining cost business analysis (CBA’s) for service supply chain needs
 • Reviewing large data sets, and developing algorithms to determine break even points
 • Analyze sales data to develop forecast models considering elasticity of demand and macro-economic trends

What you can learn:

 • Aplication of economical models in real life
 • Working with big data
 • Power Bi dashboard creation
 • SQL server and database direct pulls

You are our candidate if:

 • You are studying at one of the Slovak universities
 • English is a must for all our roles
 • Advanced in Excel (modelling)
 • Advance d knowledge of SQL is an advantage / willing to learn SQL

What’s next?

 • 1st step: phone screening with HR Consultant
 • 2nd step: online interviews with managers
 • 3rd step: feedback and/or offer communication

Selection process starting from: December 2020 with start date in February 2021

Hourly salary:starting from 5,50 EUR gross

Benefits

When you join the Dell team as an intern you become a part of a winning company that rewards you with following:

 • Being part of a community of more than 90 interns at Dell Bratislava
 • Access into Learning studio – more than 1,000 online trainings
 • Sport activities – in-house gym
 • In-house café
 • Dell Laptop
 • Possibility to continue after your graduation in professional development programs
 • Networking groups – collaboration, community and personal development (ERGs)

We are proud of the way we have embraced diversity at Dell and created an inclusive working environment. Read ourEqual Employment Opportunity Policy.

Job Family: Internship-Opportunities Internships Profesia

#Profesia

Benefity

ID: 4019089  Dátum zverejnenia: 25.1.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 5,5 EUR/hour