Place of work
Bratislava
Contract type
full-time
Salary offered (gross)
1 250 EUR/month

Marketing Graduate Opportunities (for Graduates 2020 & 2021)

Approximate offered salary range (gross)
1 250 EUR/month

Dell Technologies has been active in Slovakia since January 2003. We started as a center for sales and customer support and over the 17 years we have transformed into a global business center that is the financial hub of Dell Technologies.
We provide a wide range of services IT, finance, marketing, sales, technical support and support business operations - globally. Come see why talented, forward-thinking people come here to take flight.

Marketingový program pre absolventov

Bratislava, Slovakia

***FOR ENG VERSION SCROLL DOWN***

Dell začal pôsobiť na Slovensku v januári 2003 a už 17 rokov sa neustále rozrastáme. Poskytujeme širokú paletu globálnych služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a podpory podnikových operácií v globálnom meradle.

Sme tretím najzamestnávateľom za rok 2018 a 2019. Podľa nedávnej ankety spoločnosti Profesia, sme tretím najzamestnávateľom v kategórii Centier zdieľaných služieb na Slovensku. Pridajte sa k nášmu tímu a presvedčte sa sami.

Budeš zodpovedný za:

 • Efektivny výpočet a implmentácia nových cien, konfigurácií a propagácií – definovanie procesov na testovanie nových cien a zliav, ktoré sú správne implementované do nástrojov na určovanie cien / predaja dell.com
 • Správa consumer alebo commercial počítačov a periferálnych zariadení, práca na produktovej stratégií celého regiónu EMEA a jeho stratégií.
 • Naceňovanie Dell produktov a softwarových riešení pre celý región EMEA
 • Analýza trhu, businessu, ako aj analýza konkurencie / plánovanie stratégii / predpovedanie vývoja trhu
 • Spolupráca s internými aj externými stakeholdermi pre oddelenia financii, predaja, marketingové agentúry, Intel a Micosoft 

Spĺňaš nasledovné? Tak si ten koho hľadáme!

 • Si 0-3 roky po ukončení štúdia na vysokej škole
 • Pokročilá znalosť anglického jazyka
 • Orientácia na detail, analytické myslenie, kvantitatívne zručnosti a znalosť práce s marketingovými dátami
 • Proaktívne komunikačné zručnosti, prezentačné zručnosti, kreativita, neustále hľadanie nových prístupov a zlepšení
 • Predchádzajúce skúsenosti v marketingu, manažmente alebo predaji sú výhodou

Proces náboru začína: November 2020

Najskorší dátum začiatku kontraktu: Február 2021

Ako bude vyzerať výberový proces?

 • 1. krok: telefonický rozhovor s HR konzultantom
 • 2. krok: video pohovor s manažérmi
 • 3. krok: spätná väzba/pracovná ponuka

Ponúkaná mzda: 1250 EUR mesačne v hrubom

Benefity

Keď sa pripojíš k tímu spoločnosti Dell, staneš sa súčasťou víťaznej spoločnosti, ktorá ťa odmeňuje nasledujúcim spôsobom:

 • Multisport karta
 • Súkromná zdravotná starostlivosť
 • Stravné lístky plne hradené nami
 • Sick Days & Voľno navyše
 • Preplácanie jazykových kurzov ​& development programy
 • Príspevok na presťahovanie

Sme hrdí na to, ako sme v spoločnosti Dell prijali rozmanitosť a vytvorili inkluzívne pracovné prostredie. Prečítaj si viac Equal Employment Opportunity Policy.

************************************************************************************************

Marketing Graduate Program
Bratislava, Slovakia

Dell has been active in Slovakia since January 2003. We started as a centre of sales and customer support and transfer into a business centre supporting the whole EMEA region and the main financial hub of Dell, globally. We offer a broad palette of positions in IT, finance, sales, marketing, data science, technical support and business process support.

We are very honored and humbled to receive 3rd place in an annual 'best employer' survey conducted by Profesia amongst Shared Service Centers in Slovakia for the year 2018 and 2019. Join our team and be part of life at Dell.

You will also be responsible for the following:

 • Effective execution and implementation of new pricing, configurations and promotions – define processes to test the new prices/discounts are implemented correctly in pricing/ sales tools and dell.com
 • Product Consumer or Commercial PCs and peripherals management and working on an EMEA wide product strategy and its implementation
 • Pricing of Dell products & solutions across the EMEA regions and routes to market
 • Market, business and competitive analysis/intelligence, planning and forecasting
 • Cooperation with internal and external stakeholders: marketing, finance, sales, marketing agencies, Intel, Microsoft

You are our candidate if:

 • You are 0-3 years after University graduation
 • Advanced English language
 • Detailed oriented person with analytical skills, solid quantitative skills & capacity of making data driven decisions
 • Pro-active communication and capability to present ideas and creative & constantly looking for new approaches/improvements
 • Previous experience in Marketing/Management/Sales technology role is an advantage

Hiring is starting from: November 2021

Start date: February 2021

What’s next?

 • 1st step: phone screening with HR consultant
 • 2nd step: online video interviews with leaders
 • 3rd step: feedback and/or offer communication

Monthly salary: 1250 EUR gross

Benefits

When you join the Dell team you become part of a winning company that rewards you with following:

 • Meal vouchers – fully covered by Dell
 • Sick days & extra days off
 • Multisport card
 • Language courses reimbursement & various trainings
 • Private health care & paid sick leave
 • Relocation bonus - one time financial contribution

We are proud of the way we have embraced diversity at Dell and created an inclusive working environment. Read our Equal Employment Opportunity Policy.

#Profesia

Benefits

Learn more about our Career & Benefits.
ID: 3998974  Dátum zverejnenia: 26.11.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 250 EUR/month