Charakteristika spoločnosti

Stabilná spoločnosť, ktorá poskytuje pohostinské služby už od roku 2005.