Charakteristika spoločnosti

Delikomat Slovensko, spol. s r.o patrí viac ako 19 rokov k najvýznamnejším slovenským poskytovateľom vendingových služieb na trhu.