DefTech a.s. je spoločnosť zameraná na výskum a vývoj v oblasti bezpilotných systémov a vysokofrekvenčnej techniky.


Ponuky spoločnosti e-mailom