Charakteristika spoločnosti

Definelo je dodávateľ technológií pre pasívne domy. Venujeme sa prevažne dodávke a montáži vetracích zariadení s rekuperáciou do rodinných domov .