Charakteristika spoločnosti

SZU, personálny management a personálne poradenstvo.