Charakteristika spoločnosti

Sme grafické štúdio, reklamná agentúra, pôsobiaca na trhu od r. 1998. Momentálne náš tím tvorí 9 ľudí.