Charakteristika spoločnosti

DCA KOVO, s.r.o. je strojárska spoločnosť zaoberajúca sa výrobou širokého sortimentu výrobkov od jednoduchých súčiastok, cez montážne podskupiny a skupiny. Hlavnou oblasťou pôsobenia spoločnosti je subkontrakting pre významných európskych zákazníkov. Naše výrobky sú určené predovšetkým pre trhy Európskeho spoločenstva.
Vyrábame diely pre potravinársky, energetický, ropný priemysel, obalovú techniku a stavebný priemysel.
Sériovú strojárenskú výrobu a kovoobrábanie prevádzame na moderných CNC strojoch, ktoré sú doplnené konvečnými strojmi. Vyrábame nenormalizované a tvarovo náročné diely na základe výkresovej dokumentácie, ktorú nám dodá zákazník. Výrobné série od 1 ks do 500.000 ks za rok.