Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť DATACON a.s. patrí medzi stabilné firmy pôsobiace v oblasti účtovníctva a daňovníctva. Tento rok to bude už 25 rokov čo poskytujeme klientom kompletnú agendu v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie daňových priznaní a vedenie mzdovej agendy. Našim hlavným cieľom je spokojnosť klienta, ktorú sa snažíme docieliť tak kvalitou našej práce ako aj spoluprácou s odborníkmi v danej oblasti. V neposlednom rade je pre nás dôležitý každý z viac ako 20-tich kolegov a pre každého je práca v oblasti externého spracovávania účtovníctva a miezd poslaním. Veríme že rád/rada rozšíriš náš kolektív!

Ponuky práce: DATACON a.s.

1 - 1