Charakteristika spoločnosti

DEUS - je záujmové združenie právnických osôb, zriadené za účelom zefektívnenia samosprávy a zvýšenia spokojnosti občanov s jej fungovaním na miestnej aj regionálnej úrovni a sprístupnenie elektronických služieb obciam a mestám.