Charakteristika spoločnosti

Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) poskytuje SaaS riešenie pre vyše 2100 obcí Slovenska. Našou snahou je poskytnúť pracovníkom obcí jednoduchý, moderný, intuitívny a hlavne funkčný nástroj na správu ich agendy. Nakoľko je naše riešenie integrované na veľké množstvo iných aplikácií vieme poskytnúť pre pracovníka obce jednotné rozhranie, v ktorom vybaví väčšinu agendy obce a to s plnou podporou elektronizácie procesov.

Ponuky práce: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

1 - 1 z 1