Charakteristika spoločnosti

predaj tovaru konečným spotrebiteľom, internetový obchod