Charakteristika spoločnosti

Medzinárodná kamiónová dopravná spoločnosť.