Charakteristika spoločnosti

Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov