Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá organizovaním výletov pre zahraničných klientov a ich prepravou.