Inžinier predaja
Slovakia

Job Description

Je pre Teba vzrušujúce spolupracovať so zákazníkmi? Disponuješ zmesou inžinierskych skúseností a obchodnej taktiky? Využitím Tvojich obchodných zručností, budeš zameraný na zvýšenie predaja budovaním silných vzťahov s novými aj existujúcimi zákazníkmi. Taktiež prispeješ k vyššej pridanej hodnote biznisu svojho zákazníka. Máš priekopnícky duch a vlastnú motiváciou pre získavanie nových zákazníkov a obchodné príležitosti. Vytváraním pevných vzťahov so zákazníkmi, budeš udržiavať vysokú mieru spokojnosti zákazníka. V duchu firmy Danfoss môžeš vždy počítať s podporou Tvojich kolegov na dosiahnutie cieľov v predaji a marketingu. Steneš sa ´hlasom zákazníka´, čím pomôžeš predajnému a marketingovému tímu pochopiť potreby zákazníkov.

Budeš zodpovedný za:
Rozvoj stratégií na uzatváranie obchodných príležitostí a rast obchodu Kontaktovanie existujúcich a získavanie nových zákazníkov, aktivity v súlade s ohniskami na trhu (zamerané na perspektívnych zákazníkov a kľúčové produkty) Predaj s pridanou hodnotou a vyhodnotenie potrieb zákazníka Zhromažďovanie dát v súvislosti s vývojom a podmienkami na trhu Kontakty s miestnou samosprávou, príslušnými organizáciami zákazníka a koncového užívateľa Monitorovanie legislatívy súvisiacej s obchodom Organizovanie exkurzií do fabrík a technických školení pre servisné spoločnosti Vedenie záznamov o reklamáciách zákazníkov Sledovanie aktivít so zákazníkmi a predaja pomocou Sales force Identifikovanie nových a sledovanie existujúcich obchodných príležitostí v Sales force

 • Vykonávanie odhadov o obchodných výsledkoch v krátkodobej aj dlhodobej perespektíve – Rolling forecast
 • Účasť na príprave materiálov na podporu predaja ako brožúr a prezentačných materiálov. (návrhy pre interné aj externé účely)
 • Účasť na príprave prezentačných materiálov, tlačené materiály obsahujúce texty, prípadové štúdie, úprava, atď.
 • Príležitostné preklady/editovanie/vytváranie verných kópií technickej literatúry
 • Schvaľovanie technickej dokumentácie
 • Navrhovanie výmenníkových staníc v programe eQuotation
 • Nezávislá príprava ponúk pre zákazníka

Tvoje vzdelanie a skúsenosti
 • Inžiniersky/Bakalársky stupeň vzdelania s HVAC znalosťami alebo vyššie vzdelanie s relevantnými znalosťami
 • Vedomosti o situácii na miestnom trhu s vykurovaním v segmente centrálneho zásobovania teplom CZT (zákazníci, konkurenti a projekty)
 • Základné znalosti práce v ACAD
 • Samostatnosť vo vykonávaní denných úloh a obchodné myslenie
 • Dobré komunikačné zručnosti, networking a aktívne načúvanie
 • Tímová práca a rýchle učenie
 • Sociálna vnímavosť
 • Vodičský preukaz skupiny B

Please apply at your earliest convenience. We do not have an application deadline but accept applications as long as the job is posted.The position will be closed down once we have found the right candidate.

Company Profile
Watch how Danfoss is Engineering tomorrow, here.

Auto req ID
11064BR
Type of Position
Professional

Job Area
Sales & Marketing
Country / Countries
Slovakia

Location
*Flexible
Experience
Mid-Senior Level

Employment Type
Full-Time
Segment
DHS
Poslať spoločnosti životopis
ID: 3211281   Dátum zverejnenia: 10.10.2017