Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa zákazkovou výrobou strojných
súčiastok a špeciálnych ložísk na CNC-strojoch a automatoch.