Charakteristika spoločnosti

Výroba výrobkov z plastov ( viď : www.danslovakia.sk )