Charakteristika spoločnosti

Dan-Slovakia Agrar, a.s. je v súčasnosti jedným z vedúcich poľnohospodárskych podnikov Slovenska.
Hlavnými výrobnými odvetviami sú chov ošípaných a rastlinná výroba.