Charakteristika spoločnosti

Pohostinská činnosť, kaviareň-cukráreň