Charakteristika spoločnosti

Damian Jasna Hotel Resort & Residences bude ponúkať na Slovensku unikátny prístup k štandardu horských apartmánov a služieb. Kladieme dôraz na minimálny dopad na životné prostredie a budeme plnohodnotným rezortom svetového štandardu. Kvalitné prevedenie, ekologická prevádzka a štýlová architektúra sú len základom, no pohostinnosť, príjemnú atmosféru a kvalitu služieb tvoria ľudia. Ľudia so zanietením pre svoju profesiu, pracujúci v harmónii s ostatnými tak, aby zákazníci vnímali len plynulý chod všetkých služieb.