Charakteristika spoločnosti

prevádzkujeme nehnuteľnosť s reštauráciou