Charakteristika spoločnosti

DAJVO s. r. o. je strojárska spoločnosť zaoberajúca sa sériovou a malosériovou strojárskou výrobou od jednoduchých súčiastok, až po zložité komponenty v oblasti trieskového obrábania. Pre výrobu súčiastok využíva pokročilé CAD/CAM systémy. Firma disponuje modernými strojárskymi technológiami a CNC strojmi s programom FANUC (3-osé, 4-osé a 5-osé obrábacie centrá). DAJVO pôsobí v oblasti strojárstva na domácom, ale i európskom trhu. Spoločnosť je certifikovaná v zmysle požiadaviek normy ISO 9001.