Charakteristika spoločnosti

Strojárenská výroba CNC stroje.