Čo Vás u nás čaká?

3 dni sick day
(zdravotné voľno)

Plne hradené stravovanie

Multisport karta

Príspevok na rekreáciu

Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie

Dni voľna naviac podľa odpracovaných rokov

Dni voľna naviac pri životných udalostiach

Pracovné voľno na Silvestra

Výročné odmeny

Ročná odmena podľa výsledkov spoločnosti

Príspevok pri narodení dieťaťa

Odborné kurzy a školenia, jazykové kurzy

Príležitostný home office

Sledujte nás na sociálnych sieťach