Charakteristika spoločnosti

Výroba posilňovacích zariadení a zariaďovanie fitness centier: komerčných, hotelových, firemných, športových klubov, škôl.
Prevádzka fitness centra.