Charakteristika spoločnosti

Daejung Europe s.r.o. je kórejská spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2007 a výrobu vo svojej prvej prevádzke v Dubnici nad Váhom spustila oficiálne v roku 2008. Zaoberá sa výhradne výrobou plastových komponentov, častí klimatizačných jednotiek pre automobilový priemysel. Spoločnosť sa neustále vyvíja, napreduje a rozšírila svoju výrobu do ďalšej prevádzky v Ilave (rok 2011).
V roku 2015 spoločnosť Daejung Europe s.r.o. získala významné ocenenie za najlepšieho dodávateľa od spoločnosti HVCC.
V roku 2016 bola postavená nová výrobná prevádzka v Novej Dubnici, kde sa presunula Ilavská prevádzka, rozšírila sa výroba a počet pracovníkov sa navýšil trojnásobne a aj naďalej pokračuje vo svojom raste a snahe o dosiahnutie stanovených cieľov.

Ponuky práce: Daejung Europe s.r.o.

1 - 5 z 5