Charakteristika spoločnosti

IPEC Group patrí k dominantným poskytovateľom projektového manažmentu v oblasti stavebných výkonov už od roku 1993. Za ten čas rôznymi formami zastrešoval projekty s celkovou úžitkovou plochou vyše osemsto tisíc štvorcových metrov.
Špecializujeme sa predovšetkým na priemyselné a logistické areály, no venujeme sa aj výstavbe bytov, obchodných priestorov a kancelárií. Napriek tomu, že konkurencia v podnikateľskej sfére narastá kvantitatívne aj kvalitatívne, darí sa nám nachádzať stále nové kreatívne riešenia.
IPEC Group nadviazala počas svojej pôsobnosti niekoľko úspešných obchodných partnerstiev, vrátane spoločnosti SYMPATIA Finance, EUSAHUB a D1 Solution. Táto vzájomná spolupráca pokračuje aj pri realizácii najnovšieho projektu D1-Expo Business Centre, oficiálne predstaveného v Júni 2016.