Charakteristika spoločnosti

Sme tlačiarenska spoločnosť poskytujúcu služby predovšetkým v oblasti digitálnej tlače a plánografie. Náš výrobný tím a potenciál ďalšieho rastu potrebujeme podporiť novým account managerom - človekom so zápalom pre to, čo robí, pre ktorého je proklientský prístup na 1. mieste.
Nehľadáme zamestnanca ktorého budeme úkolovať. Hľadáme partnera - profesionála, ktorý vie prevziať plnú zodpovednosť za svoju činnosť, ktorý si dokáže sám nastaviť svoj pracovný režim tak, aby dosahoval dohodnuté ciele.