Charakteristika spoločnosti

agentúra sa zaoberá zabezpečovaním jazykových pobytov v zahraničí a študium na strednych a vysokých školách v zahraničí