Charakteristika spoločnosti

Hlavná činnosť je vedenie účtovníctva dodávateľsky ( podvojné, jednoduché), spracovanie miezd, daňové poradenstvo, transferové dokumentácie.

Ponuky práce: D.C Profit, s.r.o.

1 - 1