Charakteristika spoločnosti

Regionálna distribúcia tlače, predaj tabakového a doplnkového tovaru.