Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť patri do Skupiny Yssel a sa zaoberá spracovaním betonárskej ocele (ohýbanie, rezanie a zváranie armokošov), výrobou kari sieti ako aj kompletnou výrobou a dodávkou železobetónových prefabrikátov. Ide o špeciálné a malosériové panely ako stĺpy, steny, väzníky, väznice, kalichy a schody.