Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť je etablovaná na slovenskom energetickom trhu ako dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu, a poskytovateľ energetických služieb s garantovanou úsporou elektrickej energie. Cieľovou skupinou sú výrobné (malé, stredné, veľké a multinacionálne) podniky a samosprávy na rôznych úrovniach.