Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť je etablovaná na slovenskom energetickom trhu ako dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu, a poskytovateľ energetických služieb s garantovanou úsporou elektrickej energie. Cieľovou skupinou sú malé, stredné a veľké podniky a samosprávy na rôznych úrovniach.

Ponuky práce: CYEB s.r.o.

1 - 1 z 1