Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť poskytuje služby v oblasti hygieny, dodávka a servis priemyselných čistiacich textilných utierok