Národný kontaktný bod pre program Horizont Európa v oblasti „European Innovation Council and European Innovation Ecosystoms“ v období rokov 2021–2027

CVTI SR

Miesto práce
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta, Staré Mesto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
11.1.2024
Mzdové podmienky (brutto)
Od 1 800 EUR/mesiacPonúkaný plat (brutto): od 1 800 - 2000 € v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zabezpečovanie informovania vedeckej komunity o výzvach na predkladanie žiadostí o grant
v programe Horizont Európa a o relevantných informáciách a dokumentoch;
- Aktívne vyhľadávanie potenciálnych žiadateľov o grant a partnerov do projektov;
- Organizovanie informačných dní, prezentácií, workshopov, seminárov a školiacich aktivít pre
potenciálnych žiadateľov o čerpanie grantu vo zverenej oblasti;
- Poskytovanie poradenstva potenciálnym žiadateľom o grant z programu Horizont Európa
(výskumníkom, podnikateľom, verejným a štátnym organizáciám, súkromným spoločnostiam,
tretiemu sektoru) o formálnych, administratívnych a finančných pravidlách programu
vo zverenej oblasti;
- Okrem zverenej oblasti programu Horizont Európa vykonávanie činností národného
kontaktného bodu aj pre príslušné partnerstvá a misie v rámci zverenej oblasti;
- Poskytovanie asistencie potenciálnym žiadateľom pri tvorbe žiadosti o grant a pri
elektronickom podaní žiadosti;
- Posudzovanie projektových zámerov/žiadostí o grant s cieľom ich kvalitatívneho zlepšenia
a následne ich vyššieho bodového ohodnotenia;
- Vytváranie, udržiavanie a dopĺňanie databázy kontaktov stakeholderov vo zverenej oblasti;
- Spolupráca s národnými kontaktnými bodmi iných oblastí programu Horizont Európa v SR a
v členských krajinách EÚ, vrátane účasti na spoločných podujatiach a projektoch;
- Účasť na zahraničných informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou.

Zamestnanecké výhody, benefity

Odborný rast, školenia
Pružná pracovná doba
Firemné akcie (športové, spoločenské)
Príspevok na športovanie
Príspevok na DSS
Práca v dynamickom kolektíve
Pracovná pozícia si vyžaduje cestovanie do zahraničia

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej
povinnými prílohami sú:
1. motivačný list,
2. profesijný životopis vo formáte Europass,
3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.
Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú
nižšie, najneskôr do 15.12.2023.
Posúdenie splnenia formálnych náležitostí bude predmetom 1. kola výberového konania
realizovaného formou vyhodnotenia doručených životopisov a motivačných listov. Ak bude Váš
odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa
do 2. kola výberu. V prípade, že sa tak nestane v priebehu dvoch mesiacov od termínu uzávierky
pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Pozvaní kandidáti do 2. kola si pripravia opatrenia na zvýšenie účasti slovenských subjektov v programe Horizont Európa oproti súčasnému stavu - za oblasť: "European Innovation Council and Europen Innovation Ecosystem", ktoré budú prezentovať na osobnom pohovore.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Jazykové znalosti:
Aktívna znalosť anglického jazyka (schopnosť písomnej i ústnej interakcie na profesionálnej
odbornej úrovni) – nutná podmienka
2. jazyk výhodou

PC znalosti – používateľ
Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Powerpoint - pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
MS Access – výhodou

Odborné predpoklady a zručnosti:
- prehľad o slovenskom systéme financovania výskumu, vývoja a inovácií;
- detailná znalosť strategických a vykonávacích dokumentov platných v rámcovom programe,
upravujúcich oblasť „European Innovation Council and European Innovation Ecosystems“;
- priama skúsenosť s rámcovými programami EÚ pre výskum a vývoj (FP7, Horizont 2020);
- preukázateľné skúsenosti s európskou alebo medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji;
- skúsenosť s participáciou, príp. riadením národných alebo medzinárodných projektov z oblasti výskumu a vývoja je vítaná.

Vhodný kandidát by sa mal tiež vyznačovať:
- výbornou komunikačnou schopnosťou pokrývajúcou národné a medzinárodné vedecké,
výskumné a inovačné prostredie na všetkých úrovniach;
- výbornými prezentačnými schopnosťami;
- proaktívnym, samostatným a spoľahlivým prístupom k práci;
- analytickým, logickým a technickým myslením;
- systematickým prístupom k práci a schopnosťou orientovať sa v relevantných dokumentoch, procesoch a schopnosťou (spolu)tvoriť ich
-tímovým duchom a otvorenou komunikáciou
- flexibilitou a vysokým pracovným nasadením

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je národným informačným centrom v oblasti výskumu, vývoja inovácií a vzdelávania. Okrem iného v rámci svojej činnosti zabezpečuje budovanie, prevádzku a rozvoj komplexnej IKT infraštruktúry pre výskum a vývoj celoslovenského významu. CVTI SR implementuje viacero národných a medzinárodných projektov zameraných na výskum, inovácie a vzdelávanie.
Viac informácií na www.cvtisr.sk

Počet zamestnancov

100-149 zamestnancov
ID: 4450467  Dátum zverejnenia: 6.11.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 800 EUR/mesiac