Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť CVS Care je medzinárodný poskytovateľ včasnej (tzn. predpríznakovej) preventívnej diagnostiky srdcovo – cievnych ochorení.
CVS Care Ltd je súkromná spoločnosť registrovaná v Anglicku pod číslom spoločnosti 11276434. Adresa sídla: CVS Care Ltd, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ, UK