Charakteristika spoločnosti

Sme softvérový startup zameraný na využitie rozšírenej reality v architektúre. Vytvárame nástroje a platformu na zobrazenie 3D modelov stavieb v reálnej veľkosti presne na ich budúcom mieste. Hľadáme ďalšie posily do mladého tímu na prácu na našom platformovom riešení. Vývojárske technológie: Unity 3D, React, Firebase Viac info: cvikerar.com