Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť CTDI je medzinárodná spoločnosť ktorá sa zaoberá renováciou elektronických zariadení.