Charakteristika spoločnosti

Poskytovanie sociálnych služieb fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Pomoc fyzickej osobe, ktorá má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä : demencia, parkinsonova choroba a alzheimerova choroba.

Ponuky práce: CSS ANIMA

1 - 1 z 1