IT Architekt

Informácie o pracovnom mieste


 • Náplňou práce IT Architekta bude:
 • Spolupráca na definovaní procesov riadenia a metodiky dokumentovania IT architektúry
 • Zodpovedá za kvalitu a udržateľnosť architektonických návrhov zmien do systémov banky
 • Navrhuje optimalizácie s cieľom zvýšenia efektivity IT po stránke time 2 market, nákladovosti a dostupnosti IT systémov.
 • Spolupracuje s dodávateľom na tvorbe technických dizajnov riešení v zmysle schválených štandardov.
 • Vytváranie vzťahu na stranu business útvarov s cieľom poskytnutia súčinnosti pri tvorbe business idey a smerovania ďalšieho rozvoja business architektúry.
 • Prezentácia a obhajoba architektonických návrhov.
 • Vykonávať poradenskú a konzultačnú činnosť vecne príslušným útvarom banky vo vymedzenej oblasti.
 • Plniť ďalšie úlohy podľa pokynu príslušného nadriadeného vedúceho zamestnanca v rámci vymedzeného okruhu činností.
 • Hlavné zodpovednosti vyplývajúce z pracovného zamerania, vymedzenie hlavných zodpovedností, povinností a úloh, sú uplatňované v súlade s organizačným poriadkom, riadiacimi aktmi banky a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Požiadavky na zamestnanca


 • Vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa technického smeru
 • Prax v oblasti podmienkou
 • Plynulá znalosť anglického jazyka
 • Schopnosť prispôsobovať sa termínovej práci
 • Otvorenosť novým veciam, schopnosť prichádzať s návrhmi
 • Dobré komunikačné a vyjednávacie zručnosti

Ponúkame


 • Základná mesačná mzda sa pohybuje od 3000 € brutto. Finálna mzda je závislá od doterajších skúseností, seniority v hľadanej oblasti a od odborných znalostí.
 • V ČSOB dbáme na zabezpečenie príjemného pracovného prostredia pre našich zamestnancov. Príďte k nám pracovať do nových moderných priestorov na nábreží Dunaja, zažite meeting na priestrannej terase alebo v zasadačke s výhľadom na „na najväčšiu rieku na Slovensku“; doprajte si kávu s kolegami v kaviarni priamo v budove a obed v našej Cantíne, alebo si vytlačte kancelárske pomôcky na 3D tlačiarni v našom inovačnom štúdiu. Staňte sa našim kolegom, a pošlite nám Vaše CV!
 • Naviac našim zamestnancom ponúkame ďalšie zaujímavé benefity:
 • Pracovné benefity:
 • Vedenie nášho najvyššieho balíčka bežného účtu s cestovným poistením do celého sveta zdarma + zľavy na produkty ČSOB
 • Ak si prispievate na DDS, prispejeme Vám aj my!
 • Ako jeden z mála zamestnávateľov Vám prispejeme na životné poistenie
 • Užite si 5 dní voľna naviac už po odpracovaní 1 roka8 dní v mesiaci možnosť práce z domu pri vybraných pozíciách
 • Môžete sa zapojiť do programu „odporuč svojho kolegu“ a získať finančný bonus!
 • K dispozícii Vám bude aj do budúcna kariérny kouč, ktorý Vám pomôže so smerovaním Vašej kariéry u nás
 • Pre najmenších členov Vašej rodiny máme k dispozícii detský kútik
 • Na podporu „Work Life Balance“ poskytujeme našim zamestnancom:
 • MultiSport kartu
 • Dni voľna navyše pri životných udalostiach (narodenie dieťaťa, sťahovanie, životné jubileum, pracovné jubileum)
 • Možnosť využitia služby čistiarne oblečenia priamo v budove
 • Zaujímavé prednášky na rôzne témy (od bankových trendov, po oblasti zdravia a zdravého životného štýlu)
 • Ďalšie benefity Vám radi predstavíme na osobnom stretnutí.
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na tlačítko "Pošli svoju žiadosť", vyplňte svoje osobné údaje a pripojte životopis.
ID: 4063069  Dátum zverejnenia: 16.4.2021  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.