Trainee program na oddelení riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti v ČSOB

Informácie o pracovnom mieste


 • ČSOB inovuje svet bankovníctva prostredníctvom nových produktov a služieb, ale na skvelé nápady sú potrební skvelí ľudia. Ponor sa hlbšie do sveta bankovníctva a využi znalosti zo školských aj mimoškolských projektov. Staň sa súčasťou trainee programu a poď pracovať na sebe k nám do ČSOB. Si študentom 4. alebo 5.ročníka VŠ?
 • Vieš komunikovať po anglicky?
 • Zaujímaš sa o problematiku informačnej a kybernetickej bezpečnosti?
 • Trpezlivosť, dôslednosť, samostatnosť a komunikatívnosť patria medzi tvoje silné stránky?
 • Ak si odpovedal kladne, neváhaj čítať ďalej! Radi Ti predstavíme prostredie v ktorom máš šancu zažiariť ako trainee.
 • Tvojou úlohou ako Trainee bude: Podpora prevádzkových činnosti v oblasti monitorovania, vyhodnocovania a vyšetrovania bezpečnostných incidentov so zameraním sa na monitorovanie bezpečnosti v počítačových sieťach. Testovanie bezpečnostných funkcionalít vyvíjaných bankových aplikácií a infraštruktúrnych komponentov. Asistencia pri overovaní/analýzach bezpečnostnej konfigurácie informačných systémov a počítačových sietí, automatizácia opakujúcich sa činností (skriptovanie). Spolupráca na projektoch / činnostiach zameraných na ďalší rozvoj bezpečnostnej infraštruktúry a bezpečnosti počítačových sietí.
 • Čo výnimočné Ti ponúka oddelenie riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti? monitorovania bezpečnostných incidentov prevádzky počítačových sietí, identifikácia a ďalšie vyšetrovanie podozrivých udalostí; skenovania technických zraniteľností a základov penetračného testovania; konfigurácie bezpečnostných nastavení sietí a sieťových prvkov (firewalls, proxy servers, VPN gateways, web/e-mail security appliances. Po skončení Trainee je možnosť pokračovať v práci na oddelení riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti v pozícii špecialistu informačnej bezpečnosti v tíme riadenia informačných bezpečnostných incidentov (Security Operation Center) v ČSOB. Stáž umožní uchádzačovi získať základný prehľad a praktické zručnosti, ktoré mu umožnia ďalej sa rozvíjať v oblastiach riadenia, prevádzky, vývoja a bezpečnosti informačných technológií, ako aj v oblastiach konzultačných služieb a auditu informačnej bezpečnosti aj mimo ČSOB (napr. v skupine KBC).  možnosť pracovať v odbornom medzinárodnom tíme

Požiadavky na zamestnanca

Pokročilé znalosti v oblasti technológií počítačových sietí, znalosť základov programovania, skúsenosti s používaním skriptovacích jazykov, skúsenosti s používaním office nástrojov (textový, tabuľkový procesor), základná znalosť operačných systémov Windows, Linux, základné znalosti z oblasti kybernetickej bezpečnosti, modelovania hrozieb, OWASP (nástroje etického hackingu, webová bezpečnosť, autentizácia, šifrovanie, logovanie), základná orientácia v bezpečnosti mobilných zariadení a mobilných aplikácií.

Ponúkame


 • Tým najlepším Trainee program ČSOB umožní:  Polročnú platenú part-time stáž v ČSOB Finančnej skupine – 4,50€/hod
 • Odborné školenia
 • Získať nové poznatky a skúsenosti z praxe ČSOB Finančnej skupiny
 • Spolupracovať s odborníkmi vo finančnej sfére a možno budúcimi kolegami
 • Možnosť získať  trvalé pracovné miesto vo ČSOB Finančnej skupine
 • Získanie certifikátu o absolvovaní trainee programu
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na tlačítko "Pošli svoju žiadosť", vyplňte svoje osobné údaje a pripojte životopis.
ID: 3963617  Dátum zverejnenia: 7.9.2020  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.