Trainee program na Odbore riadenia rizika a kapitálu v ČSOB Poisťovni

Informácie o pracovnom mieste


 • ČSOB inovuje svet bankovníctva prostredníctvom nových produktov a služieb, ale na skvelé nápady sú potrební skvelí ľudia. Ponor sa hlbšie do sveta bankovníctva a využi znalosti zo školských aj mimoškolských projektov. Staň sa súčasťou trainee programu a poď pracovať na sebe k nám do ČSOB. Si študentom 4. alebo 5.ročníka VŠ?
 • Zaujímaš sa o aktuársku matematiku alebo finančnú matematiku?
 • Vieš komunikovať po anglicky?
 • Ovládaš MS Office (hlavne Excel, prípadne Access) na pokročilej úrovni?
 • Máš kvantitatívne myslenie?
 • Ak si odpovedal kladne, neváhaj čítať ďalej! Radi Ti predstavíme prostredie v ktorom máš šancu zažiariť ako trainee.
 • Tvojou úlohou ako Trainee bude:
 • tvorba a obsluha modelov na výpočet kapitálových požiadaviek
 • spracovanie dát pre rizikové analýzy
 • spracovanie dát pre rizikové modely
 • spolupráca pri tvorbe koncepcií riadenia jednotlivých rizík (trhové, poistné, kreditné, operačné..a.i.)
 • riadenie operačného rizika
 • Ako Trainee sa naučíš:
 • Stážista sa naučí ako funguje a na čom pracuje Odbor riadenia rizika v poisťovni.
 • Aké sú riziká, ktoré poisťovňu ohrozujú a ako sa nimi poisťovňa snaží vypriadať - či už po finančnej stránke (kapitálové požiadavky), alebo po nefinančnej stránke (tvorba koncepcií, postupov a metód riadenia rizika).
 • Čo výnimočné Ti ponúka odbor riadenia rizika a kapitálu? Proaktívnu pracovnú atmosféru ochotnú zdieľať informácie a znalosti.
 • Venujeme traineemu náš čas, čo nie vždy býva pravidlo. Byť jeho súčasťou umožní trainemu sa naučiť od nich mnoho nových a praktických vecí z práce odboru.

Požiadavky na zamestnanca


 • O požiadavkách na trainee si sa už dočítal v úvode inzerátu

Ponúkame

Tým najlepším Trainee program ČSOB umožní: 
 • Polročnú platenú part-time stáž v ČSOB Finančnej skupine – 4,50€/hod
 • Odborné školenia
 • Získať nové poznatky a skúsenosti z praxe ČSOB Finančnej skupiny
 • Spolupracovať s odborníkmi a možno budúcimi kolegami
 • Možnosť získať  trvalé pracovné miesto vo ČSOB Finančnej skupine
 • Získanie certifikátu o absolvovaní trainee programu
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na tlačítko "Pošli svoju žiadosť", vyplňte svoje osobné údaje a pripojte životopis.
ID: 3963611  Dátum zverejnenia: 7.9.2020  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.