Interný audítor pre ČSOB Bratislava

Informácie o pracovnom mieste


 • Priame vykonávanie interných auditov samostatne, alebo v spolupráci s materskou spoločnosťou
 • Spracovávať výsledky audítorskej činnosti vo forme audítorských správ,  vrátane návrhov nápravných opatrení v prípadoch  zistených nedostatkov
 • Predkladať a prerokúvať so zodpovednými  manažérmi banky, resp. predstavenstvom výsledky audítorskej činnosti a návrhy nápravných opatrení k zisteným nedostatkom
 • Sledovať spätne odstránenie zistených nedostatkov
 • Zodpovedať za vedenie predpísanej evidencie a dokumentácie auditu
 • Vykonávať poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti pôsobnosti audítora, vrátane poradenskej a konzultačnej činnosti v rámci programov a projektov, najmä z hľadiska riadiacich a kontrolných mechanizmov

Požiadavky na zamestnanca


 • Vysokoškolské vzdelanie
 • Vynikajúca znalosť anglického jazyka – aktívne (B2)
 • Prax v oblasti auditu, riadenia rizík, compliance, právneho útvaru je výhodou
 • Matematické alebo IT vzdelanie je výhodou
 • Znalosť produktov a služieb poskytovaných bankou a finančnou skupinou je výhodou
 • Zodpovednosť, precíznosť a proaktivita
 • Vynikajúce komunikačné schopnosti

Ponúkame


 • základná mzda od 1500 € brutto 
 • Medzinárodnú spoluprácu pri práci v rámci interného auditu, podporu od skúsených audítorov v rámci KBC skupiny
 • Získanie širokého prehľadu o procesoch a činnosti v banke a dcérskych spoločnostiach
 • príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine
 • možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny
 • 5 dní voľna naviac po jednom roku zamestnania
 • zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS
 • príspevok na DDS a životné poistenie
 • zdravotný program
 • pracovná zmluva sa štandardne uzatvára na dobu určitú – 1 rok. Po jej ukončení sa pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú.
 • #LI-TF
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na tlačítko "Pošli svoju žiadosť", vyplňte svoje osobné údaje a pripojte životopis.
ID: 3909168  Dátum zverejnenia: 6.5.2020  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.