Riaditeľ odboru rizík a kapitálu pre ČSOB Bratislava

Informácie o pracovnom mieste


 • Chakateristika pozicie: Odbor riadenia rizík a kapitálu je zodpovedný za meranie rizík, monitorovanie, analýzu, stresové testovanie, podnikateľskú výzvu, stanovenie limitov a vykazovanie pre všetky druhy rizík (okrem kreditného rizika). Rizikové stanoviská a poradenstvo pomáhajú podnikom a manažmentu rozhodovať o smerovaní spoločnosti s priamym a nepriamym dopadom na P&L alebo kapitálovú primeranosť a likviditu. Súčasťou odboru je aj oddelenie monitorovania transakcií na finančných trhoch ktoré je kombináciou kontrolnej a procesnej funkcie a systémovej podpory pre oblasť podnikania na finančných trhoch. Úlohou riaditeľa je vedenie prostredníctvom manažérov oddelení, ale aj zohrávať poradenskú úlohu v diskusiách s predstavenstvom, internými účastníkmi a partnermi a regulátorom.
 • Hlavné zodpovednosti:
 • Viesť manažérov oddelení, ako aj odborníkov v rôznych oblastiach, vrátane komplexného riadenia ľudí, odmeňovania a ďalšieho rozvoja v rámci zverenej oblasti.
 • Zaisťovať informovanosť o rizikách spoločnosti prostredníctvom školenia manažmentu a zamestnancov, zabezpečenie riadenia rizík v rámci banky a dcérskych spoločností
 • Prognózovať budúci vývoj rizikovej situácie banky, podmienky a dopad na kapitálovú primeranosť a rizikový profil spoločnosti a strategické smerovanie. Prezentovať vývoj manažmentu rizík v hlavných oblastiach a jeho riadenie (zmierňovanie rizika, akceptovanie rizík) prostredníctvom komplexnej správy o integrovanom riziku.
 • Stimulovať obchodné jednotky a hĺbková analýza v podnikateľskej oblasti ako súčasť medzinárodnej spolupráce (3LoD)
 • Definovať podmienky, rizikové stratégie, rámce, metodicky regulovať a prideľovať zodpovednosť podnikateľským oblastiam.
 • Poskytovať rizikové rady / stanoviská podnikateľskému subjektu ako kompetenčné centrum pre nové produkty, hodnotenie existujúcich produktov a procesov
 • Dohľad nad dcérskymi spoločnosťami
 • Ako člen rôznych výborov (SBA, ALCO, ORBC, NAPP a ďalších) spolurozhoduje o produktoch, procesoch, projektoch, rizikových parametroch, modeloch operačného rizika.

Požiadavky na zamestnanca


 • Vysokoškolské vzdelanie min. 2. stupňa v ekonomickom / matematickom / finančnom odbore
 • Celková prax min. 10 rokov – z toho min. 5 rokov v manažérskej pozícii a 5 rokov v bankovom sektore (preferované oblasti riadenia rizík, finančných trhov, ALM, financií alebo compliance)
 • Vynikajúce písomné a ústne komunikačné zručnosti v slovenskom a anglickom jazyku
 • Schopnosť porozumieť regulačným požiadavkám, ich vplyvu na bankové prostredie v procesoch využívania regulačných požiadaviek s využitím ako konkurenčnú výhodu.
 • Schopnosť preložiť komplikovaný jazyk rizík a požiadaviek na  jazyk, zrozumiteľný pre všetkých zamestnancov
 • Schopnosť motivovať tím a vytvárať tímovo orientované a spolupracujúce prostredie
 • Vynikajúce analytické schopnosti a schopnosti riešiť problémy
 • Silné rokovacie schopnosti

Ponúkame


 • základná mesačná mzda sa pohybuje od 4 000 € brutto, finálna mzda je závislá od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta 
 • príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine
 • možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny
 • 5 dní voľna naviac po jednom roku zamestnania
 • zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS
 • príspevok na DDS a životné poistenie
 • pracovná zmluva sa štandardne uzatvára na dobu určitú – 1 rok. Po jej ukončení sa pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú. #LI-TF
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na tlačítko "Pošli svoju žiadosť", vyplňte svoje osobné údaje a pripojte životopis.
ID: 3803723   Dátum zverejnenia: 6.11.2019   Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja. Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 4 000 € brutto