Interný audítor pre ČSOB Bratislava

Informácie o pracovnom mieste


  • Riadiť a zaisťovať preverovanie a hodnotenie: primeranosti a efektívnosti používaných riadiacich a kontrolných mechanizmov,
  • adekvátnosti a efektívnosti postupov riadenia významných  rizík, dodržiavanie zákonných, regulatívnych a vnútorných noriem Spracovávať výsledky audítorskej činnosti vo forme audítorských správ obsahujúcich objektívne, kvalifikované a vecne správne závery, vrátane návrhov nápravných opatrení v prípadoch  zistených nedostatkov
  • Predkladať a prerokúvať so zodpovednými  manažérmi banky, resp. predstavenstvom výsledky audítorskej činnosti a návrhy nápravných opatrení k zisteným nedostatkom Sledovať spätne odstránenie zistených nedostatkov Zodpovedať za vedenie predpísanej evidencie a dokumentácie auditu
  • Vykonávať poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti pôsobnosti audítora, vrátane poradenskej a konzultačnej činnosti v rámci programov a projektov, najmä z hľadiska riadiacich a kontrolných mechanizmov

Požiadavky na zamestnanca

Vysokoškolské vzdelanie
  • Odborné bankové kurzy
  • Prax v oblasti auditu
  • Znalosť anglického jazyka - aktívne
  • Znalosť produktov a služieb poskytovaných bankou a finančnou skupinou - výhodou

Ponúkame


  • základná mzda od 1450 € brutto  príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny 5 dní voľna naviac po jednom roku zamestnania
  • zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS príspevok na DDS a životné poistenie zdravotný program pracovná zmluva sa štandardne uzatvára na dobu určitú – 1 rok. Po jej ukončení sa pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú. #LI-JP
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na tlačítko "Pošli svoju žiadosť", vyplňte svoje osobné údaje a pripojte životopis.
ID: 3737438  Dátum zverejnenia: 12.8.2019  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja. Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: od 1450 € brutto