Špecialista/-ka pre riadenie lokálnych operačných rizík za oblasť a procesy platobných služieb, platobných kariet a klientských účtov pre ČSOB Bratisl

INFORMÁCIE O NÁPLNI PRÁCE
sledovať operačné riziká za oblasť/procesy platobných služieb, platobných kariet a klientských účtov.
 • garantovať riadenie operačných rizík s ohľadom na end-to-end proces identifikovať možné dopady na činnosť organizačnej jednotky/banky a navrhovať ošetrenie operačných rizík buď prostredníctvom úpravy existujúcich postupov alebo vytvorením nových postupov analyzovať a robiť challenge zmien v rizikovom správaní organizačnej jednotky, navrhovať rizikové indikátory na jeho monitorovanie vyhodnocovať údaje v databázach škôd z operačného rizika
 • koordinovať a vyhodnocovať hodnotenie a ošetrenie operačného rizika jednotlivých bankových procesov (tzv. risk self assessment - RSA) poskytovať stanovisko za nefinančné riziká vo svojej oblasti, pre potreby Výboru pre nové a existujúce produkty a pre potreby risk scanov vypracúvať návrh dopadovej analýzy a plánov kontinuity podnikania
 • plniť funkciu business information security officera (BISC), poskytovať požadované informácie a spoluprácu organizačnej jednotke ICT zastávať rolu Compliance antény, poskytovať požadované informácie a spoluprácu organizačnej jednotke Compliance konzultovať stav riadenia operačných rizík s manažérom príslušného organizačného útvaru monitorovať plnenie akčných plánov z auditných odporúčaní a požiadaviek regulátora
 • pripravovať prezentácie pre pracovníkov útvaru v oblasti operačných rizík, zvyšovať povedomie o kontrolách v oblasti riadenia rizík
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

 • VŠ vzdelanie – ekonomické, matematicke zameranie prax min 3 - 5 rokov v jednej z uvedených oblastí: bankovníctvo, riadenie operačných rizík, procesný a produktový manažment, audit, compliance znalosť nástrojov pre riadenie operačných rizík znalosť MS Office - Word, Excel (pokročilý), PowerPoint, Outlook
 • znalosť anglického jazyk komunikačné a prezentačné zručnosti, samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, logické myslenie
MZDOVÉ OHODNOTENIE

 • od 1 700 € brutto
PONÚKAME

 • základná mzda od 1 700 € brutto, finálna mzda je závislá od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta
 • príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine
 • možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny
 • 5 dní voľna naviac po jednom roku zamestnania
 • zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS
 • príspevok na DDS a životné poistenie
 • pracovná zmluva sa štandardne uzatvára na dobu určitú – 1 rok. Po jej ukončení sa pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú.
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Pošli svoju žiadosť", vyplňte prihlasovací formulár a pripojte svoj životopis.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.
Sledujte dianie v ČSOB Finančnej skupine
aj na LinkedIn-e.


ID: 3490527   Dátum zverejnenia: 12.9.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1 700 € brutto