Senior právnik/-čka pre ČSOB Bratislava

INFORMÁCIE O NÁPLNI PRÁCE

 • samostatné poskytovanie právneho poradenstva (konzultácie, vypracovávanie stanovísk a dokumentácie) organizačným útvarom banky v právnych vzťahoch so zameraním najmä na (i) cenné papiere a finančné nástroje,  (ii) poskytovanie investičných služieb a MIFID/EMIR agenda, (iii) správu cenných papierov a depozitárskych služieb a (iv) platobných služieb;
 • príprava vzorovej zmluvnej dokumentácie vo zverenej oblasti,
 • podieľanie sa na projektoch v súvislosti s inováciami zavádzanými v rámci finančnej skupiny ČSOB/KBC;
 • podieľanie sa na príprave a negociácii neštandardnej zmluvnej dokumentácie najmä pre oblasti cenných papierov, finančnýh nástrojov a investičných služieb (napr. emisie dlhopisov, ISDA zmluvy a pod.);
 • zastupovanie banky pri právnych rokovaniach, súdnych sporoch a rozhodcovských konaniach v rozsahu delegovanej právomoci;
 • poskytovanie výkladu všeobecne záväzných právnych predpisov a zabezpečenie aplikácie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ upravujúcich činnosť bánk do riadiacich aktov banky a zmluvnej dokumentácie banky;
 • spracúvanie pripomienok k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci legislatívneho procesu (MPK) za zverenú oblasť;
 • participovanie v projektoch v oblasti úverového financovania v rámci finančnej skupiny ČSOB/KBC.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (magisterské štúdium na právnickej fakulte)
 • prax právnika 5 rokov, pričom v oblastí cenných papeirov aspoň 2 roky;
 • výborná orientácia v právnom poriadku SR a EÚ;
 • znalosť anglického jazyka na aktívnej úrovni slovom aj písmom;
 • komunikačné schopnosti;
 • schopnosť tímovej spolupráce;
 • profesionálne vystupovanie, prezentačné a štylistické schopnosti;
 • zodpovednosť a samostatnosť;
 • Pozícia je vhodná pre uchádzača, ktorý má záujem sa rozvíjať a profilovať ako právnik zameraný na oblasť cenných papierov
MZDOVÉ OHODNOTENIE

 • od 1 800 € brutto
PONÚKAME

 • základná mzda od 1 800 € brutto, finálna mzda je závislá od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine
 • možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny
 • 5 dní voľna naviac po jednom roku zamestnania
 • zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS
 • príspevok na DDS a životné poistenie
 • pracovná zmluva sa štandardne uzatvára na dobu určitú – 1 rok. Po jej ukončení sa pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Pošli svoju žiadosť", vyplňte prihlasovací formulár a pripojte svoj životopis.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.
Sledujte dianie v ČSOB Finančnej skupine
aj na LinkedIn-e.


ID: 3418276   Dátum zverejnenia: 12.6.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1 800 € brutto